Totalrenovering Blekingegatan 2017-10-30T21:21:10+00:00

Totalrenovering Blekingegatan

Söders tak, etapp 3 är ett unikt byggnads- och renoveringsprojekt på Blekingegatan 42-48 på Södermalm i Stockholm. Här har 20 stycken exklusiva taklägenheter byggts på taket av den befintliga fastigheten. Projektet bestod av planering, design och byggnation av dessa exklusiva takvåningar samt renovering av 15 stycken befintliga lägenheter. Hela fastigheten genomgick även en yt- och fasadrenovering.

Projektgruppen för detta projekt bestod av oss på Båge Bygg tillsammans med fastighetsägaren Stockholmia och arkitektbyrån Claesson Koivisto Rune. Hur byggnationen framskred kan du läsa här nedan, du kan även läsa mer om lägenheterna, om fastigheten och om arkitekturen.

Om byggnationen

Att bygga två nya våningar ovanpå en befintlig fastighet är ett avancerat byggprojekt och en utmaning som kräver extra noggrannhet, tidsplanering och servicekänsla. Som byggföretag i detta projekt behöver man vara stabil och pålitlig, samtidigt som flexibilitet och kreativt tänkande är oerhört viktigt. Just denna typ av utmaningar passar Båge Bygg perfekt; att göra byggprojekt utöver det vanliga, och att göra det med kärlek, personlighet och hög kvalitet.

Tidsplanen är helig

Denna byggnation handlar till stor del om logistik och planering. Alla delar i byggnadsprocessen går i varandra och dessa måste planeras och utföras enligt tidsplan för att inte få stora ekonomiska konsekvenser. Att byggnationen sker uppe på ett tak gör just denna process extra viktig. Allt material måste fraktas upp och ner från taket och belastningen på t.ex. lyftkran och bygghiss måste fördelas och planeras. Det är viktigt att ett team inte behöver stå och vänta på att få göra sin del av processen, detta kostar givetvis mycket pengar men här är även de mjuka faktorerna angelägna för Båge Bygg.

Det är viktigt att hålla alla på gott humör så att det känns värdefullt att vara på byggplatsen och att man får göra det man ska i tid. För oss är tidsplanen helig, blir det förseningar påverkar och fördyrar det inte bara ekonomiskt utan inverkar även på stämning på byggarbetsplatsen.
Daniel Boberg, Båge Bygg
2 miljoner 1-liters mjölkpaket

En av de största utmaningarna med att bygga ovanpå ett hus där människor bor är att minimera störningsmomenten. Båge Bygg jobbar på taket av människors hem och måste se till att denna byggnation inkräktar så lite som möjligt på deras vardag. Byggtekniskt medför detta utmaningar utöver det vanliga och här är själva rivningsarbetet en kritisk punkt. 2000 kubikmeter betong (2 miljoner 1-liters mjölkpaket) ska rivas upp från taket och fraktas bort. Hur man river taket samt bortforslingen av rivningsbråte måste planeras och utföras mycket noggrant så att taket inte blir felbelastat och riskerar att bryta samman. Läs mer om att Bygga på tak ›

Engagemang och hjärta

Att ett mindre företag genomför byggnationen av dessa takvåningar har många fördelar. En av dessa är det stora engagemang och den delaktigheten de har i hela processen. Båge Bygg är involverade och tar ett stort ansvar både i planeringsstadiet där de bidrar med nya idéer och förslag på lösningar. Även under arbetets gång visar de ett stort engagemang och löser snabbt och smidigt eventuella problem som uppstår.

”Vi ställs i princip varje dag inför nya utmaningar och situationer som kräver att vi snabbt och kostnadseffektivt hittar en lösning. Det är just denna kreativitet och att tillsammans hitta de smartaste och bästa lösningarna som gör detta projekt så roligt.” säger Daniel Boberg VD på Båge Bygg.

FÖRE/EFTERBILD

Här kan du se en bild på hur fastighetens fasad ska förändras. Fasaden kommer bestå av tegel i fyra olika nyanser som kommer från ett litet tegelbruk i Danmark.

Tidsplan

För oss är tidplanen
alltid helig

Vi håller vad vi lovar

Utförande

Vi lägger mycket stolthet i utförandet

Vi bygger med kärlek

Trygghet

Du har en kontaktperson, en personlig projektledare

Vi leder projektet tryggt i hamn

Galleri